Blog

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Eşit işe eşit hak ve imkânlar sunmak ve kanunlarla eşitliği desteklemek insan olabilmenin ve insanlığın geleceğini koruyabilmenin en önemli koşuldur.

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Özel güvenlik sektöründe beden dilini iyi kullanmak mesleki gelişim ve kariyer hedefleri noktasında çok önemlidir. 

Yakın Koruma Hizmetleri

Yakın Koruma Hizmetleri

Koruma Nedir? Sözlükte Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi olarak geçmektedir. 

Bilişim Suçlarının Çocuklarımıza Etkileri

Bilişim Suçlarının Çocuklarımıza Etkileri

Bilişim suçları, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. 

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş sürelerde bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan gurubuna ekip denilmektedir. 

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okul, Sözlükte, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin çeşitli derecede toplu öğretimin yapıldığı, verildiği yerler. Olarak açıklanmıştır.

3D Yazıcılar Kötü Amaçlı Kullanılabilir mi?

3D Yazıcılar Kötü Amaçlı Kullanılabilir mi?

3D Yazıcılar, bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak hazırlanmış modelleri, çeşitli malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde, ekstra bir kalıp ya da fikstüre ihtiyaç duymadan üreten cihazlardır.

Özel Güvenlik Sektöründe Kariyer Basamakları

Özel Güvenlik Sektöründe Kariyer Basamakları

Özel Güvenlik Sektöründe kariyer basamakları nelerdir?

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastaların İlmi usullerle doktor nezaretinde tedavi edildiği işletmelere hastane denilmektedir.

Özel Dedektiflik

Özel Dedektiflik

Özel dedektif, konunun muhatabı tarafından araştırılması istenilen durumu, en ince detayına kadar araştırıp, gerçekleri bulan, yasal, mali ve kişisel meselelerle ilgili bilgileri analiz eden ve konunun niteliğine göre belli bir ücret karşılığı bu işi meslek edinmiş olan özel araştırmacıdır. 

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerindeki fiziki çevre şartları ile çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunlarını en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına, İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

Şantiyelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Şantiyelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

İnşaatlarda kullanılacak çeşitli yapım üretim, depolama, tamir ve bakım tesisleri ile tüm çalışanların gerektiğinde yeme ve yatma ihtiyaçlarını da karşılayacak yapılara şantiye denir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Savaş ve Özel Operasyonlarda Kullanılması

Özel Güvenlik Görevlilerinin Savaş ve Özel Operasyonlarda Kullanılması

Son dönemde ABD başta olmak üzere artık birçok ülke askeri ve benzeri özel operasyonlarını özel güvenlik şirketlerine yaptırmaktadır.

Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu

Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu


Terör, sözlüğe baktığımızda korku salma, yıldırma ve genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem olarak geçmektedir.

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrikalar, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç gereçler vasıtasıyla işlenerek tüketime hazır duruma getirilen sanayi tesislerdir.

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”