Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu

Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu

Makale Dizini


Terör, sözlüğe baktığımızda korku salma, yıldırma ve genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem olarak geçmektedir.

Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu;

Terör suçu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde ele alınmaktadır.

      Özel güvenlik görevlilerinin hem güvenlik mesleği ile ilgili hem de genel eğitim kapsamında yetersizlikleri bulunmaktadır. ülkemizde terör konusunda uzmanlaşmış özel güvenlikçi neredeyse yok denecek kadar azdır. Hatta yok demiş olsak da, yalan söylemiş olmayız. Özel güvenlik personel ve adayları terör konusunda uzmanlaşmak isterlerse,  personelin kendi çabası, özverisi ve gayretiyle olacaktır. Çünkü özel güvenlik eğitimi veren kurslarda terör konusunda eğitim verebilecek eğitmenler olmadığı gibi, terör konusunun işlenebileceği derslik alt yapısı da bulunmamaktadır. Terör sorunu ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin de en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Terör faaliyetlerine yönelik olarak, genel kolluk kuvvetleri başta olmak üzere, özel güvenlik sektörününde önlem alması, personeli aydınlatması, yetiştirmesi, bilinçlendirmesi bir zorunluluktur. Terörün nerede, ne zaman, kim tarafından, hangi zamanda yapılacağı belli olmayan şekliyle, insanlara korku saçarak beyinleri korku frekansıyla dalgalandırıcı tarzda tüm dünyanın dikkatini çeken olağanüstü önlemler almayı gerektirecek kadar önemli bir sorun olmasına karşın ülkemizde bu alanda yetişmiş, uzmanlaşmış, deneyimli özel güvenlikçiler maalesef yoktur.

Özel güvenlik birimleri stratejik öneme sahip kurumlarda, hava limanları başta olmak üzere, metro istasyonlarında, stadyumlarda, tren garlarında, petrol rafinerilerinde, barajlarda ve Adliyelerde dahil bir çok kamu kurumunda hizmet vermektedir. Buna karşın özel güvenlik sektörü profesyonellerinin terör konusunda bilgisiz, yetersiz olması, terör saldırısının ardından nasıl davranması gerektiğini bilmeden, korkak ve ezik bir psikoloji ile görevini ifa etmeye çalışması anlamlı değildir. Günümüz Türkiye’sinde terör konusunda özel güvenliğin yetiştirilmesi bir gereklilik halini almıştır. Bu düşünce kanun koyucular başta olmak üzere özel güvenliğin yetiştiricileri ve özel güvenliği istihdam edenler tarafından da benimsenmelidir. Ülkemizde zaman, zaman terör örgütlerince ses getiren eylemler yapılmaktadır. Özel güvenlik görevlileri bir çok alanda silahlı, silahsız olarak görev yapmaktadır. Bu ve benzeri noktalarda terörün hedefi haline gelebilecekleri göz ardı edilmemeli, unutulmamalıdır. Terörün hedefi olmaktan ziyade terörle nasıl başa çıkacağını bilmeyen bir insanın kucağında dünyanın en gelişmiş silahı olması hiçbir işe yaramaz. Terör ve benzeri alanlarda eğitimsiz özel güvenlik unsurlarının teröristler karşısında başarılı olması beklenemez. Eğitimsiz özel güvenlik görevlisi güvenlik sistemleri ile yapılan kontrollerinde; Neden insanların çantasını, aracını, üstünü kontrol ettiğini bilmeden doğaçlama çalışmaktadır. Bu eğitimsizlikle bir terör eylemi yaşanması sonucunda, güvenliğe ihtiyacı olan insanların daha çok korku ve panik yapmasına sebep olacaktır. Bu da terör olayının yaşatacağı gerginliğin artmasına neden olacaktır. Özel güvenlik sektörü çalışanları hali hazırda bırakınız terörle mücadeleyi yaşanan herhangi bir hırsızlık olayında bile çoğu zaman bir çok özel güvenlik personeli ne yapacağını bilememektedir. 

       Terör saldırısının ülkemiz genelinde her zaman yaşanabilirliği aşikardır. Terörün maalesef belirli bir hedef kitlesi de bulunmamaktadır. Bir araç içinde yüklü bomba biranda patlatılıp yüzlerce masum insanın yaralanmasına, sakat kalmasına, katledilmesine neden olunmaktadır.  Oysaki unutulmaması gereken insan hayatının geri dönüşü yoktur. Ölen ölür, yaralanan, sakat kalan sakat kalır. Yaşanan terör olayının hemen ardından bu hainlere gereken ders verilecektir tarzında haberlerde, meydanlarda konuşmalar yapılır. Ancak terör durmaz ve asla ihmale, eğitimsizliğe ve mücadelesizliğe gelmez. Terörle başa çıkmak eğitimle olur. Eğitimsizler ordusuyla bir yola bir mücadeleye girilmez, girilse de sonuç ortada, başarısız olunur. Güvenlik ve her alanda eğitim olmazsa olmazlarımızdan olmalıdır. O kapıda duran güvenlik görevlisi hukuki olarak üstün olmazsa, psikolojik olarak hazır olmazsa güvenlikte yarım kalır. Yarım kalan güvenlikle, yaşanabilecek bir olayda bir çok masum insan zarar görebilir. Süreç hiç şaşmadan günlerce bu şekilde döngüsel olarak devam eder. Aslında burada eğitimsizlik baştan aşağı bütün ülkemin sorunudur. Sorunumuzun cevabı ise, istenilen güvenlik midir? Yoksa güvenlik kıyafeti giydirilmiş, güvenlik görünümlü ve kimseye bir şey sormayan korkuluklar mıdır? Aslında yasa dışı örgütlerin yaptığı bir kaç patlama olayından sonra Ülkemizin üst düzey kamu çalışanları bile güvenliğin arama yetkisi olmadığını bildiği halde kendini aratmak için kuyruğa girer ve güvenlik görevlisine kızar neden beni aramıyorsun, neden kişilerin çantasına bakmıyorsun diyerek azarlar. Aslında tamamen yapılan, yaşanan durumdan ötürü psikolojik ve terör korkusunun vermiş olduğu hareketten öte bir şey değildir.

      Oysaki herkes bilir, güvenlik görevlisi de bilir. 5188 sayılı yasa asla bir güvenlik görevlisine arama yetkisi vermez, fakat olayların ardından herkes arabasının, üstünün, hatta mümkün olsa evinin dahi aranmasını ister. Bu ve benzeri terör olaylarının ardından ah, vah dememek için uzmanlaşmış özel güvenlik kadrolarının yetişmesine olanak verilmeli ve 5188 sayılı kanun günümüz koşullarına ve özel güvenlik görevlilerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilecekleri bir şekilde revize edilmesi gerekmektedir. 5188 sayılı yasa gereği her hangi bir kursa giderek, 3 aylık zaman dilimine sığdırılmış yarım yamalak bir eğitim yerine üniversitelerde akademik anlamda, hukuk, psikoloji, halkla ilişkiler vb. alanlarında eğitim verilmeli ve özel güvenlik konusunda personel adayları uzmanlaştırılmalı, yetiştirilmelidir. Daha İleri eğitim almak isteyen özel güvenlik mesleği çalışanları için uzmanlık branşları oluşturulmalı, uzmanlık branşları konusunda ağırlıklı eğitim alması sağlanmalıdır.

Saygılarımla

Ali Aşılı


 

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”