Örnek Site Genel Kurul Kararı

KMK m.30/1: “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.” 11. KMK m.30/2: “Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır.   

ÖRNEK OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

......./......./....... Tarihli olağan genel kurulda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Toplantı, yapılan duyuruya uygun olarak Saat:12,00’da başladı, Divan oluşturuldu, Divan Başkanlığına .............., Katipliğe ............ seçildi.

2. ...../...../....... Dönemi faaliyet raporu okundu. Yönetim oy birliği ile ibra edildi.

3. Denetçi raporu okundu, oybirliği ile kabul edildi.

4. ...../..../...... Yılı bütçesi görüşüldü. Aidatların Haziran ......... ayından itibaren %10 artırılmasına, ihtiyaç halinde hesaplar arası aktarma yapmaya yönetim yetkili kılınmıştır.

5. Aidatların ......./....../....... Tarihinden itibaren;

1+0  (Metrekare) daireler        150,00 TL

1+1  (Metrekare) daireler        250,00 TL

2+1  (Metrekare) daireler        350,00 TL

3+1  (Metrekare) daireler        400,00 TL

4+1  (Metrekare) daireler        450,00 TL

(Metrekare ) İş yerleri             250,00 TL

......... Nolu iş yerleri 375,00 TL. yatırılmasına, Aidat, su ve yakıt ödemelerinin gecikmesi durumunda aylık %5 faiz uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. ......./......./....... Tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 14.04.2008/26877 sayılı Merkezi ısıtma ve Sıhhi sıcak su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerini Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ısınma giderlerinin paylaştırılması ......... Yılı mayıs ayına kadar zorunlu hale getirilmiştir. Bu itibarla gerek kanunun icabını yerine getirmek, gerekse dükkan sahiplerinden gelen talep üzerine belirtilen sisteme geçilmesi için gerekli araştırmaların yapılarak uygulamaya geçilmesi konusunda yönetim yetkili kılınmıştır.

7. Sıcak ve soğuk su bedellerinin Haziran ........ Ayından itibaren Soğuk Su 6,00 TL/m³, Sıcak Su ise 7,00 TL/m³ olarak toplanmasına; ASKİ’nin fiyat artırımı halinde fiyatların yeniden belirlenmesi konusunda yönetime yetki verilmiştir.

8. Geçen Yönetim Genel Kurulunda binanın bakım onarım ve boyanması amacıyla toplanmasına karar verilen bedelin ......... TL’sine patlayan su borularının tamamen yenilenmesine, ...........TL’si binaya gelen doğalgaz cezasının ödemesinde kullanılmış ve bunun için ayrıca kat maliklerinden herhangi bir bedel talep edilmemiştir. Bu yılda aynı bedellerin ödenmesine karar verilmiş olup, toplanan paraların öncelikle ısınma giderlerinin paylaşımı için kullanılmasına ve devamında bina ve iş yerlerinin bakım onarım ve dış cephe boyasının yapılmasına karar verilmiştir.

Bakım onarım ödemelerinin Geçen Yönetim Genel Kurulunda alınan karar gereği;

....... nolu daireler      150,00 TL

........nolu iş yerleri    150,00 TL

....... nolu iş yerleri    75,00 TL.

....... nolu iş yerleri    225,00 TL olarak Mayıs ......... ayı dahil ödenmesine, bu ödemelerin devamı ve miktarı konusunda gelecek yönetim kurulu toplantısında gündeme alınmasına karar verilmiştir.

9.    Yapılan Seçim sonucunda Yöneticiliğe ................. (Daire:...... TEL: 0535.........), Yönetici yardımcılığına ........... (Daire:...... TEL:505........), Denetçiliğe de ................ (Daire:..... TEL: 0542...........) oy birliği ile seçilmiştir.

Saygılarımızla,

 

..........................

        Yönetici

 

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ :

ZİRAAT BANKASI BİLKENT PLAZA ŞUBESİ

AİDAT HESABI

HESAP NO         : ........................

İBAN NO           :TR.......................................

 

BAKIM ONARIM HESABI

HESAP NO          : .......................

İBAN NO           :TR.......................................

 

EKLER :

1.    Katılım Belgesi

2.    Faaliyet raporu

3.    Denetim Raporu

4.    Tahmini Bütçe

 

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”