Etkinlik Güvenliği

Etkinlik Güvenliği

Ülkemizde Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği başta olmak üzere, diğer kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde koruma ve güvenlik görevinin icrasını yerine getirirken özel güvenliğe dair kanunların eksikliği ve yetersizliği nedeniyle bir hayli zorlanmaktadırlar.

     Günümüzde özel güvenlik mesleği çeşitli uzmanlık dallarına ayrılmaya başlamıştır. Etkinlik güvenliği de uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir hayli zor ve önemli bir iştir. Yapılacak etkinlikler nedeniyle oluşan kalabalık insan gurupları başta olmak üzere, diğer canlılar ve mekânlar, terör örgütleri, saldırganlar ile kötü niyetli kişilerin cazibe merkezlerine dönüşebilmektedir. Masum insanlar terör örgütleri ve zararlı kişilerin hedefleri haline gelebilmektedir. Oluşacak riskler, etkinliğin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Etkinlik organizasyonu ne kadar büyükse risk o oranda büyür. 

Tehditler ve risk değerlendirmesi  

       Etkinliği düzenleyen ve ev sahipliği yapan firma ya da kişiler, organizasyon öncesinde, etkinlik bölgesinde güvenlik tedbirleri almalı, riskleri araştırmalı, tanımlamalı, riskler ve alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik planlar hazırlamalıdır. Oluşabilecek riskler ön görülmeli ve en aza indirgenmesi yönünde hazırlıklar yapılmalıdır. Tehdit değerlendirmesi ve güvenlik planlaması dâhilinde etkinlik öncesinde muhakkak tüm birimlerin katılımı sağlanarak bir prova yapılmalıdır. Yapılacak etkinliklerle ilgili olarak yerel makamlara bilgi verilmeli, izin alınmalı ve genel kolluk birimlerinden destek istenilmelidir. Hazırlanacak güvenlik planının bir kopyası genel kolluk birimlerine de verilmelidir. Daha önce yaşanmış her olay, güvenliğe dair bir ders niteliğindedir. Olaylar sonucunda yaşanılanlardan çıkarılan dersler asla göz ardı edilmemelidir. Güvenlik birimleri yapılan etkinliklerde duyarlı ve uyanık davranarak savunmasız kalan insanlar ile mekânların zarar görmesini engellemek için çalışmalıdırlar.

Genel Olarak Nelere Dikkat Edilmelidir.

       Etkinliklerin yapıldığı alanlar, risk faktörünün yüksek olduğu alanların başında gelmektedir. Etkinlik çevresinde güvenlikten sorumlu şirket titiz bir şekilde araştırma yaparak, risklerin haritasını oluşturulup, detaylı bir şekilde güvenlik risk analizi yapmalıdır. Saldırı, sabotaj, yangın, terör ve hırsızlık gibi etkinlik çalışmalarına zarar verebilecek olayları önlemek güvenlik görevlisi olarak amaçlarımızın başında yer almalıdır. Koruma ve güvenlik görevini üstlenen özel güvenlik şirketi, etkinlik alanında görev alacak özel güvenlik kadrosunu oluştururken konusunda uzman özel güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekip kurmalıdır. Çünkü etkinlik alanları saldırı, sabotaj, yangın, terör ve hırsızlık gibi olayların en fazla yaşandığı yerler olup, etkinliği düzenleyenler başta olmak üzere, çalışanların, etkinliğe katılanların can ve mal güvenliğini sağlamak konusunda uzman güvenlikçilerden oluşan bir ekibin başarabileceği özel bir iştir. Etkinlik alanlarında koruma ve güvenlik faaliyetlerine başlamadan önce etkinlik alanının bir planı harita ve benzeri dokümanlar, etkinliğin güvenlik yöneticisi tarafından elde edilmeli, güvenliği yapılacak alanın sınırları plan üzerinden tespit edilmelidir. Etkinlik alanına giriş, çıkış noktalarını kontrol altına alabilmek maksadıyla uygun noktalar gerek sahada, gerekse plan üzerinden tespit edilmelidir. Etkinlik alanına mümkün olduğunca bir veya iki giriş, çıkış verilmelidir. Etkinlik alanına gelen ziyaretçiler ile çantaları etkinlik alanına girişlerde özel güvenlik birimince elektronik cihazlardan geçirilerek kontrolü sağlanmalıdır. Alan dışında ve içinde şüphelilerin faaliyetleri izlenmeli, rapor edilmelidir. Kalabalık nedeniyle izdiham oluşabilir ve insanlar zarar görebilir. Bu nedenle özel güvenlik görevlileri etkinliğe katılan misafirlerin yaralanmaları ve maddi bir hasar oluşması durumunda nasıl davranacağını iyi bilmeli, öğretilmeli, konu üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.  Etkinlik alanında muhakkak bir devriye güzergâhı belirlenerek bu alanlarda periyodik kontrol ve devriye hizmeti sağlanmalıdır.

       Etkinliğin yapıldığı alan kapalı bir alan olabilir. Yapılacak etkinlik öncesinde mekânın gezilmeli giriş, çıkış güzergâhları dışında mekâna giriş yapılabilecek noktalar tespit edilmeli kontrol altına alınmalıdır. Etkinliğe katılan tüm personel mekân hakkında bilgilendirilmeli, tehdit ve riskler anlatılmalıdır. Etkinlik açık bir alanda yapılacaksa, etkinlik çevresinin başladığı ve bittiği sınırlar belirlenmelidir. Alana geçici barikatlar kurulmalıdır. Risk oluşturabilecek katılımcı veya misafirler gözlenmeli, takip ve kontrolü sağlanmalıdır. Örneğin, daha öncesinde başka bir etkinlikte sahneye ansızın çıkarak etkinliği ya da etkinliğe katılan bir misafiri protesto eden tanınmış bir kişi yapılacak etkinlik için risk oluşturabilir. Bu ve benzeri kişiler tespit edilirse etkinlik alanına alınmamalıdır. Yine konser ve benzeri faaliyetler için toplu olarak bilet satın alan gruplar da risk oluşturabilirler. Bu nedenle gruplar kontrol altında tutulmalıdır. Etkinliklerde kalabalık ne kadar büyük olursa, güvenlik kontrolü zorlaşacaktır. Buda risk ihtimalini artıracaktır. Özel güvenlik personeli, kanunları çiğnememeli, hukuk kurallarına riayet etmeli ancak görevini yerine getirirken rahat davranmalıdır. Giriş, çıkış noktalarında girişi, çıkışı engelleyenleri kibar bir üslupla uyarılmalıdır. Etkinliğe katılım etkinlik alanına sığmayacak derecedeyse rapor edilmelidir.

Terörizm tehditleri

       Etkinlik alanları her zaman terör örgütleri için bir cazibe merkezi durumundadır. Ancak ülkemizde terör konusunda yetişmiş özel güvenlik personeli neredeyse yok denecek kadar azdır. Etkinlik alanlarının güvenliğini sağlayan şirketler, terör tehdit ve risklerinin neler olduğuna dair etkinlik alanında görev alan güvenlik görevlilerini yetiştirmeli, öğretmelidir.

Sonuç

       Etkinlikler her zaman bir konser, ya da spor müsabakası olmayabilir. Bazen bir konsere davetli siyasi bir kişi etkinliği yaptığı bir konuşma nedeniyle etkinlik alanını siyasi bir mitinge çevirebilir. Etkinliğe katılacak, sanatçıların, siyasetçilerin, konuşmacıların listesini bilen protestocular, terör örgütleri etkinliği sabote edebilirler. Bazen etkinliğe katılan bir konuk, konuşmacı, ya da o dönemde başka bir yerde yaşanmış bir terör ve benzeri bir olay nedeniyle etkinliğe katılan etnik grupların yapacağı bir protesto duyguları şiddetlendirebilir. Etkinlik alanında yangın çıkabilir, etkinlik esnasında doğal bir afet yaşanabilir. Olasılıklar dâhilinde her şey yaşanabilir. Kalabalıklar her zaman için risklerin ana kaynağını oluşturabilir. Güvenliğe dair her durumun mutlaka üst birimlere rapor edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Saygılarımla

Ali Aşılı         .

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”