Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Eşit işe eşit hak ve imkânlar sunmak ve kanunlarla eşitliği desteklemek insan olabilmenin ve insanlığın geleceğini koruyabilmenin en önemli koşuldur.

   Demokrasiyi temel almış toplumlarda, iş hayatı içinde bulunan tüm sektörlerde olduğu gibi özel güvenlik sektöründe de kadın ve erkek çalışana hiçbir ayrım yapmadan hukuk ve İnsan haklarının önceliğini bildiren ve öğreten evrensel kurallara bağlı bir şekilde ve toplumun her kesiminde eşitliği benimsemek, eşitlik konusuna özenli ve duyarlı olabilmektir. 

   Dünyanın birçok yerinde hatta bazı gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda kadınlar genel olarak, istihdam edildikleri meslek dallarında erkeklerin sahip olduğu olanaklardan yeterince faydalanamamaktadırlar. Kadınların istihdamı, mesleki gelişimi, görevde yükselme ve benzeri olanakları genel olarak kısıtlıdır. Bu konuda erkeklere oranla biraz şansız durumdadırlar. Ülkemizde de kadınlar erkeklere oranla sayıları azda olsa uzun yıllardan beri gerek kamuda, gerekse özel sektörde güvenlik mesleğini icra eden profesyonel kesimi oluşturmaktadır. Günümüzde kadınlar genellikle alış veriş merkezleri, hastaneler ve okullarda istihdam edilmektedir. Özellikle okullarda kadın görevlilerin çocuklara yaklaşımları, çocukları bir anne şefkatiyle sevmeleri ve çocukları anne duygusuyla koruyor olmaları nedeniyle kadın özel güvenlik görevlileri okul güvenliği olarak tercih edilmektedir.

   Özel güvenlik sektöründe erkek ve kadınların pozitif bir şekilde eşit çalışma ve eşit terfi imkânları bulunması ve bu mesleği kadınlarında meslek olarak benimseyip, tercih eder olduğu bir sektör olması ve kadının toplumda büyük bir övgü ve gururla ben özel güvenlik mesleğini icra ediyorum. Ben bir özel güvenlik çalışanıyım ve bu mesleğin profesyoneli olarak uzman, deneyimli, kaliteli ve güvenliğin ne olduğunu bilen, eğitimli, bilinçli bir güvenlik personeliyim demesiyle başlar. Mesleğini icra eden kadın özel güvenlik görevlisinin 50’li yaşlarında bile konusunda uzman deneyimli bir sektör çalışanı olması nedeniyle, bir güvenlik pozisyonuna çalışmak için başvurduğunda, insan kaynakları tarafından CV’si incelendiğinde bilgi, görgü ve deneyimleri nedeniyle kendisinin tercih edileceğini bilerek, gelecek kaygısı yaşamadan bu mesleği icra ediyor olması gerekmektedir. Ancak, ülkemizde maalesef, erkek çalışanlarda 50’li yaşlardan sonra güvenlik sektöründe kolay, kolay iş bulamamaktadır. Her işveren, görsel olarak kapıda duran boylu, poslu genç ve güzel görünümlü insanları istihdam etmek istemektedirler. Oysaki güvenlik uzmanlık gerektiren özel bir meslek dalıdır. Kapıda boy göstersin ve gelenlere hoş geldiniz, lütfen metal eşyalarınız ve cep telefonlarınızı sehpa üzerine koyarak geçiniz demekle olmaz. Bunu o kapıya bir korkuluk yerleştirip, sürekli tekrar eden bir ses kaydıyla da sağlayabilirsiniz. Ancak bunun adı asla güvenlik olmayacaktır. Uzman bir güvenlik görevlisinin sağlayacağı fayda ancak güvenlikle ilgili gerçek bir sorun yaşandığında, tehlike ve risk oluşturan o an geldiğinde, Uzman güvenlik görevlisi o noktada yoksa konusunda uzman olmanın ve kaliteli hizmet vermenin ne anlama geldiği, deneyimin, profesyonelliğin gerekliliği ve ne kadar önemli olduğu o vakit anlaşılacaktır.

Güvenlik sektöründe kadınların etkinliğinin artırılması

    Kadın ve erkek çalışanların özel güvenlik sektöründe şartları eşit değildir. Kadın çalışan ne kadar deneyimli ve üst bir pozisyona terfi etmeye ne kadar uygun olursa olsun bir üst pozisyona terfi etme olanağı bulunmamaktadır. Bunu kadın çalışan güvenlik sektöründe çalışmaya başladığı andan itibaren bilir ve kabullenerek mesleğe başlar. Ülkemizde güvenlik sektöründe bulunan kadın çalışanların yüzde olarak çok az bir kısmı özel güvenlik mesleğini bir kariyer olarak görmekte ve bu mesleğe çok severek başlayıp, canla başla mesleklerini icra etmektedirler. Ancak genel olarak özel güvenlik mesleğinde çalışan kadınların profiline bakıldığında bu mesleğe başlama amaçları kesinlikle mesleki kariyer hedefleri nedeniyle olmayıp, ilk kez çalışma hayatına başlama kolaylığı nedeniyle bir iş sahibi olabilmek ve istihdamın içinde olup, iş kaygısı yaşamamak istemelerindendir. Bazen de eşleri tarafından terk edilen, eşinden ayrılan, daha önce istihdamın içinde hiç yer almamış kadın çalışanların çocuklarına daha iyi bir hayat sunabilmeleri amacıyla meslek edindikleri bir sektördür.

    Özel güvenlik sektöründe, kadınların hizmet verilen birimlerde üstün yetenekleri, başarıları ve sundukları kaliteli hizmetleri bazen bariz bir şekilde görülmektedir. Ancak buna rağmen bir üst pozisyona terfi imkânları bulunmamaktadır. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Özellikle vardiyalı olarak çalışılan özel güvenlik birimlerinde kadınların küçük çocuğunun ve bakacak kimsesinin olmaması, hamile olması, eşinin de vardiyalı çalışıyor olması ve benzeri birçok nedenden dolayı kadın özel güvenlik görevlilerinin gece vardiyasına dâhil olamamalarıdır. Çalışılan birimlerde güvenlik ihalesi yapılırken kadın çalışanların sadece kapı girişlerinde, güvenlik yönetim ofisinde ofis asistanı ve benzeri pozisyonlarda çalışmasının istenmesidir. Bazı uluslararası şirketler, kadın çalışanlar bir üst pozisyona yükseltilmelerinin çalışan kadınlarında iş motivasyonu, kariyer hedefleri, mesleğin geleceği ve benzeri nedenlerden dolayı bunun gerekli olduğunu görmüşlerdir. Sayıları çok az olsa da bazı güvenlik birimlerinde gündüz vardiyalarında kadın özel güvenlik görevleri vardiya amiri, vardiya şefi, müdür yardımcısı müdür olabilmektedir. Uluslar arası büyük şirketlerin merkezlerinde birçok kadın çalışan insan kaynakları, İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, eğitim ve denetim uzmanı ve benzeri meslek memuru olarak istihdam edilmektedirler. Ancak şirketlerin merkezlerinde görevli kadın çalışanların özel güvenlik mesleği ile bir alakaları olmayıp, kendi uzmanlıklarına dair meslekleri icra etmektedirler.

Kadın Çalışanların Gece Vardiyasında Çalışma Süreleri

    Kadın çalışan, gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

Çalıştığı Birime Ulaşım

   Vardiya değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelmesi zor olan işyerlerinde işverenler, gece vardiyalarında çalışması gereken kadın çalışanları, uygun bir araçla evine en yakın merkezi bir yerden, iş yerlerine götürmek ve getirmek zorundadırlar.

Sağlık Nedenleri

  Kadın görevlilerin gece vardiyalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başı yapmadan önce, gece vardiyalarında çalıştırılmalarında her hangi bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu, görevli iş yeri hekiminden alınmalıdır.

Kadın Çalışanların, Eşlerinin Gece Varsında Çalışma Durumu

   Kadın çalışanın eşi vardiya düzeninde çalışılan aynı ya da ayrı birimde çalışıyorsa kadın çalışanın isteği üzerine, gece vardiyasında çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece vardiyasına denk gelmeyecek şekilde düzenlenir.

    Aynı birimde çalışan karı koca’nın aynı gece vardiyasında çalışma istekleri, işveren tarafından, imkân dâhilinde sağlanır. (1)

    Kadın ve erkek özel güvenlik çalışanı arasındaki eşitlik, terfi ve üst pozisyonlarda çalışabilmesi demek, her özel güvenlik biriminde kadın ve erkek çalışanın aynı haklara sahip olacağı, aynı görevi yapacağı anlamına da gelmemelidir. Ancak kadın ve erkeklerin hak ve sorumluluklarının, işe yönelik terfi öncelik ve fırsatlarının erkek veya kadın olarak doğmuş olup, olmadıklarına da bağlı olmayacağı, anlamına gelir. Çalışma hayatındaki cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek çalışanların bir arada, beraber, bir amaç uğruna meslekleri nedeniyle birlikte çalışarak, sorumluluklarını yerine getirmek için çok çaba sarf ettiklerini kabul etmekle başlar. Kadın ve erkeklerin iş yaşantılarına dair gelecek kaygılarını, mesleki kariyerlerine yönelik kazanımlarını, ihtiyaçlarını ve önceliklerini sektörde bulunan tüm işverenlerin özellikle dikkate alması gerekmektedir. Bütün insan hakları savunucular ve sivil toplum ve benzeri örgütlerin ağzında bir cinsiyet eşitliği meselesi dolaşıp durmaktadır. Aslında bu mesele tüm insanlığın bir meselesi ve yaşama dair en büyük sorunudur. Çalışma hayatında en çok karşılaştığımız bu düğümü ülke olarak nasıl çözebiliriz bilinmemektedir. Ancak ülkemizde ve tüm dünyada cinsiyet eşitliği meselesi iş yaşantısı içinde olan kadınlar kadar erkekleri de ilgilendiren hassas bir konudur. Kadın ve erkek çalışanlar arasında, yıllardan beri var olan ve konun uzmanlarınca en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Cinsiyet eşitliği konusu sadece tartışma ortamlarında bir düşünce klasiği olarak değil, gerçekte de insana ve insanlığın geleceğine yönelik çalışma hayatının gelişmesi için ve bir ülke, bir ulus olarak kalkınarak, varlığımızı sürdürebilmemizin yegâne temelidir. Bir terfi yapılırken sırf cinsiyet eşitliği ilkesi nedeniyle, özel güvenlik sektöründeki kadın ve erkek görevlileri bir üst pozisyona taşımak maksadıyla bir kadın, ya da bir erkek görevlinin uzman olmadıkları, yapamayacakları bir pozisyona getirilmesi çok yanlış bir yaklaşım olur. Cinsiyet eşitliğinden kastedilen kadın ve erkek özel güvenlik görevlilerinin kadın ya da erkek olduklarına bakılmadan gelecekte gösterecekleri çalışma azimleri, uzmanlıkları, yeterliliklerine göre verilecek eşit fırsatlara ulaşmaları anlamına gelmelidir.

    Verimli bir iş yaşantısını oluşturabilmenin en önemli koşullarından biri, bireyler arsında eşitlik kavramının gerekliliklerini yerine getirmek. Eşitliğin ne demek olduğunu bilmek ve kavramaktır. Hukukun üstünlüğü ve evrensel insan hakları kuralları, iş hayatının her alanında cinsiyet eşitliği başta olmak üzere eşitliği ve her alanda eşit çalışmayı gerektirmektedir.

Saygılarımla

Ali Aşılı

Yararlanılan Kaynaklar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130724-25.htm  

.

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”