Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Özel güvenlik sektöründe beden dilini iyi kullanmak mesleki gelişim ve kariyer hedefleri noktasında çok önemlidir. 

   Güvenlik mesleğini icra edebilecek sorumlulukları, mesleğin etik ve kurallarını iyi bilmeli, öğrenmeli, algılamalı, mesleki bilgisini tecrübeye dönüştürmeli ve çok çalışılmalıdır. Çok çalışmasının karşılığında ise mesleki bilgi ve tecrübeleri pekişecek ve bu durumun sonucunda ise kişi mesleki anlamda kariyerini daima bir üst basamakla taçlandıracaktır.

   Bir güvenlik görevlisi güvenlikle ilgili durumları iyi analiz edebilmeli, analiz becerilerinin yanı sıra iyi bir çözümleyici olmalı, güvenlikle ilgili konuları değerlendirebilmeli ve vücut dilini de kullanarak yorumlaya bilmelidir. Yapmış olduğu yorumlamayı güvenlik faaliyetlerine bütünleştire bilmeli ve müşterilerin güvenlik tedbirleri ile alınacak önlemlerle ilgili beklentilerinin yanı sıra bir uzman görüşüne ihtiyaç duyulduğunda konuyu açıklayabilmeli, aktarabilmelidir. Güvenliğe dair hedeflerin sunumunu iyi bir şekilde yapabilmeli ve etkili bir şekilde sözlü ve beden dilini de kullanarak iyi bir iletişim kurabilmelidir. Beden dilini iyi bilmeli anlamalı, kullanmalıdır. Bir dizi vücut dili taktik ve stratejisini etkili bir şekilde kullanabilmeli, yaşanan olay ve benzeri krizlerin bertaraf edilmesi aşamasında öz güvenli ve profesyonel davranmalıdır. Güvenlik kariyer hedeflerini tutturabilmenin ve Kariyerine yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için yapılan çalışmaların, dökülen terlerin meyvesini ancak bu tür fiziksel, bilişsel, düşünsel yetenekler ve taktiklere bağlı olduğunu bilerek hareket etmelidir.

Güvenlik Görevlisinin Göz Temasının Yaptığı Göreve Etkisi

   Güvenlik görevlisi güvenliğini sağladığı birimlerde göz temasından kaçınmamalıdır. Güvenlik görevlisi tarafından kullanılan vücut dilinin en önemli parçalarından biri olarak göz temasına atıfta bulunmak, klişe bir söylem gibi görünebilir. Ancak gerçek şu ki özel güvenlik mesleğini icra eden bir görevli için göz teması kurulmasının vücut dili iletişiminin en temel unsuru olduğunu kimse göz ardı edemez. Göz teması kurulması, güvenlik personeli için her ne kadarda önemli bir iletişim kaynağı olsa da bir kişiye sürekli bakıp, gözümüzü ayırmadan rahatsız etmek, etik ve doğru bir hareket tarzı değildir. Göz teması ancak gerekli hallerde kurulmalıdır. Örneğin, bir kişiyle konuşmak gerektiğinde, kişiye hitap ederken, göz teması gereklidir. Buradaki nihai amaç kişilere güven vermek, güvende olduklarını hissettirmektir. Yaptığımız her hareketin sorumlusu olduğumuzun bilinci ile hareket etmeliyiz. Her davranışımız güveni gösterme ve güven sağlamak amacına hizmet etmelidir.  

Dosta Güven Vermek, Düşmana Korku salmak, Doğru ve Bilinçli Bir Duruşla Olur.

   Güvenlik personeli, güven verebilmek adına sert görünmekten kaçınmalıdır. Kaşları çatıp, sert görüneceğimizi düşünürsek yanılırız. Sert görünmek şöyle dursun itici, hatta güvensiz dahi algılana biliriz. Güvenlik personeli, sağlam yapılı olmalıdır. Vücut dili uzmanlarının güvenlik personeli için önerdikleri duruş şekli dik bir duruş sergilemekle beraber rahat, huzurlu ve güven verici olmalıdır. şeklindedir. Güvenlik mesleğinin icracısı olsun ya da olmasın bir kişi sert bir şekilde durmaya çalıştığında dikkat ediniz, söz konusu kişide bir güven eksikliği, bir heyecan, bir acemilik fark edeceksiniz. Bir güvenlik çalışanı, öncelikle dik duruş sergilerken tavır ve hareketleriyle ne kadar rahat olur ve rahat davranırsa etrafına da güvenli bir yerdesiniz mesajı ile kendi güven enerjisini verecektir. İnsanlar orada huzur bulacak ve güvenlik hissiyatı oluşacaktır. Doğal ve dengeli, güven veren bir duruş sergileyemeyen bir güvenlik görevlisini düşünün, rahat değil, ancak dik duruyor ve duruşu kendisine ait olmadığı için komik, heyecanlı ve yapmacık bir davranış şekli içinde olduğundan etrafındakiler tarafından da bu güvensiz hali hissedilecektir. Güvenlik personelinin dikkat etmesi gereken en önemli durumlardan birisi de bacakların durumudur. Gevşek, yere eğimli, bitkin sefil görünümlü, elleri cebinde bir duruş sergileyen özel güvenlik görevlisinin güven veren otoritesi ve ortamın güvenlik algısı bozulabilir. Güvenlik personeli güvenli duruşun ne olduğunu bilmeli, bilincinde olmalı ve ellerini kesinlikle ceplerine sokmamalı, gerekiyorsa ve üşüyorsa eldiven takmalı, dik ve otoriter bir duruşu olmalı, etrafına huzur veren kişi olmalı, kaşlarını kavga edecek gibi çatmamalı, insanlara doğal ve her zaman yardıma hazır bir duruş sergilemelidir.

   Güvenlik personeli, bir olay öncesinde ve olaylara yaklaşırken dikkat çekmek ve durumu kontrol altına almak için otoriter bir duruş sergilemesi ve bu duruşunu sürdürmesi gerekir. Hiçbir zaman ellerini göğüs hizasında birleştirmemeli, yada bel hizasında tutmamalıdır. İnsanlar öfkelendiklerinde ya da kendilerini tehditlerden korumaya çalışırken içgüdüsel olarak kollarını bağlarlar. Ayrıca, bir güvenlik görevlisi kesinlikle endişeli veya tehdit altında olduğunu kimseye hissettirmemelidir.

Kişisel Alanın veya Bölgenin Korunması

   Kural olarak tanımadığımız bir insanla çok yakın bir mesafede bulunmak rahatsız eden bir durumdur. Psikolojide insanların kendilerini rahat hissetmesi için birbirleri arasına koydukları mesafeye kişisel alan denmektedir. Güvenlik görevlisi kişisel alanını korumak için vücut dilini iyi kullanmalıdır. Yapacağı çeşitli el hareketleri kişisel alanını tanımlamasına da yardımcı olacaktır. Güvenlik görevlisi kendisine soru soran ya da yardım isteyen insanlara doğru hafifçe eğilmeli, hafif bir tebessümle iletişime geçmelidir. Gerekli olmadıkça insanlara fiziksel temastan kaçınmalıdır. Fiziksel temas, genel bir kural olarak bir güvenlik görevlisi için doğru bir davranış değildir. Bir güvenlik görevlisi sadece kavga, saldırı ve benzeri durumlarda başka bir seçenek kalmamışsa kişiyi durdurmak maksadıyla fiziksel temasa girmelidir. Bunun dışında fiziksel temasa girmekten kaçınmalıdır.

   Güvenlik görevlisi işini yaparken uygun beden dilini kullandığında kariyerinde daha da hızlı ilerleyebilir. İnsanları uzlaştıran, anlaştıran, birbirleri ile olumlu etkileşime sokan, karşı tarafta beğeni ve takdir duygusu oluşturan mekanizmanın ana kaynağı güçlü ve doğru bir iletişim becerisidir. Bugün iletişim becerisi kuvvetli olan, doğru teknikleri kullanabilen herkes gerek iş, gerekse de sosyal yaşamında hedeflerine kolayca ulaşabilmektedir. İletişim hem sözlü hem de sözsüz gerçekleşen bir eylemdir. İyi bir konuşmacı olmak, iyi bir diksiyona sahip olmak iletişimi kuvvetli insanların ortak becerileridir. Gerçek anlamda kuvvetli bir iletişim ise ancak beden dilinin iyi kullanılması ile mümkündür. Beden dilini iyi bir şekilde kullanmak, bedenimizi de iletişimin bir parçası haline getirmektedir. Mimiklerimiz, jestlerimiz, vücut hareketlerimiz karşı tarafa verdiğimiz mesajı kuvvetlendiren ufak ayrıntılardır. Beden dili, her ne kadar sözel olmayan bir iletişim şekli olsa da her hareketin verdiği farklı bir mesaj vardır.

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”