Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş sürelerde bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan gurubuna ekip denilmektedir. 

Başarıya koşan her organizasyonun arkasında birlikte hareket etme becerisi gösterebilen ekibin üyeleri vardır. 

Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

   Güvenlik hizmetine başlanılmadan önce özel güvenlik şirketinin merkez yönetimi ve güvenlik hizmeti yapılacak olan yerin yöneticileri, koruma ve güvenlik hizmetini yürütecek olan ekibi kurmak ve göreve yönelik çalışmaları sürdürmek maksadıyla bir araya gelerek ilk ekip çalışmasını başlatmalıdır. Güvenlik ekibi ve müşteri arasındaki iletişimin sürekliliği, kesintisiz ve düzgün bir şekilde devam etmesi çok önemlidir. Ekip çalışması, hizmetin başarıyla sürdürülebilmesi ve devamlılığı için güvenlik operasyonunun temelini oluşturmaktadır. İletişim stratejileri etkili değilse, güvenlik zafiyeti başlar ve yapılan iş her yönüyle zorlaşır. Başarılı, etkin ve sürdürülebilir bir çalışma olmaz.  Kurulacak ekibin yöneticileri de dâhil olmak üzere adaylar içinden göreve layık ve İdeal kişiler belirlenmelidir. Bazen, adaylar içinden işini en iyi yapan, en deneyimli veya en bilgili insanları seçmek yapılacak görev için yeterli olmayabilir. İşbirliği içinde çalışmaya niyetli ve birlikte çalışma kapasitesi en yüksek olan kişileri seçmek, bazı durumlarda bilgi ve yetkinlikten daha kıymetli olabilir. Oluşturulan özel güvenlik ekibi her alanda, her zaman güçlü bir ekiple çalıştığını, birlik ruhu içinde hareket edebileceklerini gösterebilmelidir. Güvenlik görevlileri, şef, amir, müdür yardımcısı, müdür ve özel güvenlik şirketlerinin merkez ofis yöneticileri ile müşteriler, koruması yapılacak olan birimde özel güvenlik hizmetlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak ve güvenliğe yönelik beklentileri karşılayabilmek amacıyla birlikte hareket ederek, ekip ruhu oluşturmalı, yılmadan ahenkle, şevkle ve azimli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Ekip çalışması, özel güvenlik firması ve müşteri arasındaki ilk görüşmelerden itibaren başlamalı, kesintisiz bir şekilde devam etmelidir. Müşteri ve özel güvenlik şirketleri güvenliğe dair iş ilişkisi boyunca olumlu ve güzel bir ekip çalışması sürdürebilmek için kurallar çerçevesinde sürekli iletişim halinde olmalı, alanda görevli olan özel güvenlik ekipleri görevlerini doğru ve olması gerektiği gibi yapabilmeleri için eğitilmelidir. Yöneticiler eğitimlerin karşılığını alabilmek, varsa personelin eksik yönlerini ortaya çıkarabilmek, eksikleri giderip yola devam edebilmek ve güvenliğin kalıcı olarak tesis edilmesi maksadıyla denetim ve kontrol görevini aksatmamalıdır. Denetim hizmeti sürdürülebilir olmalı hiçbir zaman bırakılmamalıdır. Yapılan denetimler mutlaka müşteriye olumlu, ya da olumsuz olarak rapor edilmelidir. Varsa olumsuz yönlerin giderilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, ekipte bulunan güvenlik görevlileri, ekip olarak görevin bilinci ile hareket etmeli, özel güvenliğe dair kanunları ve yapılan göreve ilişkin diğer kanunları iyi bilmeli, görev nedeniyle temsil ettikleri şirketi, güvenliğini sağladığı kurumu, alanı, en önemlisi müşteriyi çok iyi tanımalıdır. Güvenlik işi genellikle tek başına sürdürülen bir faaliyet değildir. Bu nedenle güvenlik mesleğinde ekip çalışması çok önemli ve gereklidir. Güvenlik çalışmalarında birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek gerekir. Güvenlik yöneticileri ekip çalışmasını desteklemeli ve ekip çalışmasına yönelik ortamı inşa etmelidir. Güvenliği sağlanılan her birimde özel güvenlik görevlileri öncelikle birbirleriyle işbirliği içinde olmalıdır. İş yaşantısı içinde dengeli, sevgi ve hoş görü temelinde çalışma barışını sağlamak çok önemli bir sorumluluktur. Birbirleriyle çalışmaktan zevk almayan, çalıştığı iş arkadaşıyla en ufak kişisel sorunlarını büyütüp, işine yansıtan, kavga eden, birlikte çalıştıkları kişileri, karşılaşılan sorunları, ya da şüpheli durumları önemsemeyen, göz ardı eden, birbirini iyi tanımayan, iş birliği içinde olmayan, koordineli bir şekilde çalışma becerisini gösteremeyen ekipler, başarılı olamayacaklardır. Olsalar bile bu durum çok kısa sürecektir. Bu ve benzeri ekip çalışanları güvenlik hizmetini aksatmakla birlikte tehlikeler karşısında da hem kendilerini, hem de korumaya çalıştıkları kurumları savunmasız bırakacaklardır. Güvenlik sektöründe, ilk önceliğimiz oluşabilecek her türlü risk ve tehlikeler karşısında müşterileri ve çalışanların yanı sıra mekânlar ile işletmelerin güvenliğini sağlamak olmalıdır.

Ekip çalışması nasıl yapılmalıdır?

   Güvenlik işi ekip çalışması ve işbirliği süreci ile gelişen ve ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin paylaştığı ve güvenlik faaliyetlerine dair sürecinin bir sonucudur. Başka bir deyişle sadece yöneticinin vermiş olduğu emir ve talimatlarla yetinmemektir. Ancak bu durum her kafadan bir ses çıkaran kişiler şeklinde olmamalıdır. Güvenlik ekip yöneticisinin önderliğinde gruptaki herkesi dinlemeyi, gerekli ölçülerde, sınırları aşmadan ortak bir karar oluşturmayı içeren, güvenlik ekibinin ortak bir bilinçle göreve yönelik olarak kanunlar nezdinde almış olduğu her kararı görev bilinci ile daha iyi sonuca ulaşmak için çaba sarf eden ekip olarak tüm personelin birlikte yürütmeye çalıştığı, işbirliği süreci olmalıdır. Ekip çalışması birbirinden bağımsız ancak grup halinde ve birlikte özveriyle çalışarak, ekibin tamamını başarıya götüren ve fark yaratan zorlu, ancak çok özel ve beraberinde başarıyı, coşkuyu iş tatminini ve mutluluğu getiren bir süreçtir.

Yaratıcı Uygulanabilir Fikirler Mutlaka Olacaktır.

    Ekip çalışmalarında yaratıcı fikri olan ekip üyelerinin fikirlerine değer verilmelidir. Gerekiyorsa fikir üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirip, tartışıp, en doğruyu bulmak ve yaratıcı sonuçlar elde etmek için birlikte hareket edilebilmelidir. Ekip olmanın birlikte hareket edebilmenin en önemli ve en güzel yanı budur. Bazı fikirleri kabul etmek yöneticiler için zor olabilir. Ancak her fikrin değerli, mantıklı ve kullanılabilir bir yönü muhakkak vardır hiç bir fikri gözardı edilmemelidir. Personelin fikirlerine değer vermek aynı zamanda iletişimi güçlendireceği gibi personel üzerinde önemli bir motive sağlayacaktır. Personelin çalıştığı yöneticisi başta olmak üzere şirketine, iş arkadaşlarına ve çalıştığı birime bağlılık bilinci gelişecektir. Her insanın özel olduğu, farklı ve uygulamaya yönelik yaratıcı bir beyni ve fikirlerinin olduğu unutulmamalı, kişiler ve fikirler, küçümsenmeden uygulanabilirliği var mıdır? Fikirler gözden geçirilmelidir. Uygulanabilir fikirler gerekirse üst yönetiminde onayı alınarak uygulanabilmeli, yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Amaçlar ve Görev Personele Aktarılmalıdır.

   Göreve başlamadan önce her gün ekibimize görevimizin amacının ne olduğunu bilmesi ve anlaması için açıklama yapmalıyız. Açıklamamız görevin ne olduğu konusunda gayet basit ve net olmalıdır. Bazen ekibimizde görevli personel göreve yönelik sorular sorabilir her sorulan soruya uygun olabilecek ve personeli kırmadan, üzmeden dinleyip, anladıktan sonra görev yerinde başarılı ve mutlu bir şekilde çalışabilmesi için muhakkak cevap verilmeli, öğrenmesi, bilgilenmesi sağlanmalıdır. Her ekip üyesi, görev yapacağı alanın, birimin neresi olduğunu, nerede durması gerektiğini, neden orada olmak zorunda olduğunu, ne zamana kadar bu faaliyete devam edeceğini bilmek zorundadır. Aslında hayat bir tiyatrodan ibarettir bu nedenle rolümüzü iyi bilirsek hem kendimiz, hem de ekibimiz başarılara doymayacaktır. Fark yaratacaktır.

Güvenlik Görevlilerine Birliktelik ve Ekip Olma Bilinci kazandırılmalıdır

    Özel güvenlik görevlisi, yaptığı görevler nedeniyle, bulunduğu mevkide (Noktada) tek başına çalışabilir. Ancak buna rağmen hiçbir güvenlik görevlisi asla yalnız olmadığını, her zaman bir ekibin üyesi olduğunu unutmamalı, görevini layıkıyla yapmalı ve ekibi ile koordine içinde olmalıdır. Güvenlik ekibinin yöneticisi çalışmalarında ekip olarak başarıya ulaşmak için öncelikle varsa gurup içerisindeki çatışmaları önlenmelidir. Ekip ahenkle, koordineli ve uyum içinde çalışırsa sorunları aşmakla birlikte başarı kaçınılmaz olur. Ekip üyeleri öncelikle ekibin yöneticisine ve tüm ekibe karşı saygılı olmalı ve güven duygusu beslemelidir. Başarılı bir iletişim, ekip içerisindeki arkadaşlığı, güven ve saygıyı oluşturarak ekip olarak başarıya doğru gitmemizi sağlayacağı gibi bizlere olumlu ve başarılarla dolu bir iş hayatı sunacaktır. Etkili iletişim, ekip üyeleri arasında karşılıklı hoş görüyü, çalışma başarısını, sevincini sağlayacak ve ekibi başarıya motive edecektir. Ekip üyeleri arasında daha sıkı, daha verimli bir iş ortamı yaratmak ekibin örnek bir çalışma grubu olmasına yol açacaktır. Birlikte ve ekip olarak çalışmak doğru karar almayı kolaylaştırarak problemlerin çözümü ve başarı yolunda ilerlememizi sağlayacaktır. Başarılı bir ekibin yöneticisi ekibi ve kendisinin çabalarının boşa gitmediğini, ekip olarak çalıştıkları kurumda gelecek hedeflerini tutturduklarını görür ve birimindeki her durumdan, her konudan haberdar olup, başarının tadını çıkarır. Ekip yöneticisi ekibinin beklentilerini işin gerektirdiği durumları belirlemesi, bilmesi çok önemlidir. Bu sayede güvenlik yöneticisi ve çalışılan güvenlik ekibi, iş nedeniyle oluşan sorunlarla başa çıkmak ve zorlukların üstesinden gelmek için sorunlara yönelik çözümler üretip, problem ve sorunları çözme yönünde becerileri gelişir, iyi bir güvenlikçi olurlar ve güvenlik konusunda uzmanlaşabilirler. Ekip yöneticisi, sorunlar oluşmadan oluşacak sorunlar için öngörüde bulunmalıdır. Sorun oluşursa çözüme yönelik sürece nereden başlayacağını, çözüm için hangi yöntemleri kullanacağını, tam olarak başarıyı neyin oluşturacağını bilmeli ve ekibinin göreve yönelik sorumluluklarını geliştirmek için çalışmalıdır. Görevler kapsamında Özel güvenlik, hukuk, beden dili ve benzeri eğitimler vermeli, ekibinin bilgi,, görgü, deneyim ve başarısını ölçmek için denetimler yapmalıdır. Güvenlik yöneticileri etkin ekip çalışmasının gerekliliklerini, temel unsurlarını, ilkelerini eğitimlerde ve toplantılarda vurgulamalıdır. Bu sayede, ortak amaçlar uğruna görev bilinci ile birlikte hareket eden ve hedefe ulaşmaya kendini adamış, başarıyı yakalamış bir ekip oluşturulmuş olacaktır.

   Güvenlik ve koruma yeteneği büyük ölçüde güçlü ve düzenli bir ekip çalışmasının ürünüdür. Ekip olarak alınan kararları, fikirleri beyin fırtınası yöntemiyle geliştirilmesine ve ekip üyelerinin birlikte çalışmaya odaklanmasına ve birlikte çalışmanın yollarını geliştirmelerine ve öncelikle güvenliği yapılan yer başta olmak üzere ekibin ve güvelik şirketinin geleceği yönünde fark yaratan bir ekip, bulunan projenin sürdürülebilir olması için çok önemlidir. Göreve yönelik olarak katkıda bulunan diğer ekip üyelerinin yeni bilgi ve becerilerini bu becerileri nasıl öğrendiklerini ve geliştirdiklerini anlamamız, bizim de bireysel ve ekip olarak gelişmemizi sağlar. Ekip çalışmaları farklı bakış açıları sunduğu için ekipçe deneyim kazanmamız için bizlere büyük bir fırsattır. Ekip içerisindeki aktiviteler ve kararların sonuçları bizleri mesleki anlamda geliştirebilir. Birlikte ve ekip ruhuyla çalışmayı öğrenmek, diğer ekip üyelerinin farklı yetenek ve becerileri ile güçlü yanları, mesleğimizde gelişmemize olanak sağlayacağı da asla unutulmamalıdır.

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”