Özel Güvenlik Sektöründe Kariyer Basamakları

Özel Güvenlik Sektöründe Kariyer Basamakları

Özel Güvenlik Sektöründe kariyer basamakları nelerdir?

    Özel güvenlik sektörünün tüm kariyer basamaklarında çalışan görevliler kesinlikle hukuk kurallarına aşina olmalı hassas bir gözlem ve analiz etme yeteneğinin yanı sıra fiziksel, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenekleri ile insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu bilen çalışma azim ve heyecanına sahip, becerikli kişiler olmaları gerekmektedir.

    Özel güvenlik görevlileri, bir ünlüyü, politikacıyı koruyabilir yada büyük alış veriş merkezleri, mağazalar limanlar, hava alanları, barajlar yada bankalar gibi çeşitli alanlarda çalışmaktan sorumlu olabilirler. Özel güvenlik görevlileri çalışmış oldukları kurumlara göre çeşitli alanlarda uzmanlaşabilirler. Özel güvenlik mesleğini icra eden kişileri üniforma giyip kapıda bekleyen kişiler olarak değerlendirmemeliyiz. Çünkü her branşın ayrı dinamikleri, psikolojik, biyolojik ve kültürel gelişim süreçleri vardır. Bu nedenle özel güvenlik görevlileri için eğitim şart, gerekli ve olmazsa olmazlardandır. Özel güvenlik görevlileri için mesleklerinde çeşitli kariyer seçenekleri bulunmaktadır. Kariyer yelpazesindeki pozisyonlar elbette çok güzel ve etkileyicidir. Ancak deneyim ve tecrübe edinmeden kazanmak ve başarmak olanaksızdır. Bu nedenle çok çalışmak gerekecektir. Her sektörde olduğu gibi, özel güvenlik sektöründe de daha iyi olmak için iyi bir motivasyondan hareketle büyük bir azimle çok çalışılmalıdır.

   Özel güvenlik görevlisi için kariyer gelişimi ve kariyer basamaklarını koşar adımlarla geçebilmenin en önemli kısımlarından biri sürekli eğitime katılmaktır. Bir güvenlik görevlisi yalnızca güvenlik sektörünün kazanımlarıyla kalmamalı, aynı zamanda özel güvenliğe yönelik olarak kendisini geliştirmeli, çeşitli beceriler kazanmak için de eğitimine önem vermeli ve çeşitli kurslara katılmalıdır. Günümüz dünyasında tüm sektörlerin bir çalışandan ilk beklentisi konusunda uzmanlaşmaları, eğitime, gelişmeye önem vermeleridir.

    Bir güvenlik personel olarak genel ve örgün eğitim kurumlarından hayat şartları nedeniyle eğitim alamamış olabilirsiniz. Ancak ülkemizde her alanda uzaktan ya da açık öğretim şeklinde okullar bulunmaktadır. Bu okullardan en azından Ön Lisans düzeyinde bir eğitim ve çağımızın gerekliliklerinden biri olan yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri başta olmak üzere çeşitli eğitimler alarak kendimizi yetiştirmeli ve gelecekte aday olacağımız pozisyonlara göre hazırlanmalıyız. Şanslı ve torpilli birkaç kişi dışında (Bu ve benzeri kişiler birer istisnadır. İstisnalarda kaideyi bozamaz) kimse kariyer basamaklarını eğitim olmadan hızla tırmanamaz.

   Özel güvenlik istihdam edenler ile genel olarak toplumun güvenlik çalışanlarından beklentilerinden biride, vatandaşları korumaları, suçu ve suçluları önlemeleri ve düzeni sağlamak için topluluklar içindeki özel güvenliğe dair yardımcı özel kolluk pozisyonudur.

  Özel Güvenlik mesleğinde 5188 Sayılı yasanın Güvenlik Sorumlusu olarak adlandırdığı pozisyonu özel güvenlik şirketleri genel olarak güvenlik proje yöneticisi olarak adlandırmaktadır. Genel olarak 15 kişiyi geçen güvenlik projelerinde bir proje müdürü (Amiri) veya Şefi yada proje yapısına göre Müdür, Müdür yardımcıları, Şefler (Vardiya Amiri) Alan sorumlusu (Genel Devriye) ve kapılar CCTV ve benzeri noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinden oluşur.

Özel Güvenlik Mesleğine Giriş Seviyesi (Proje Tabir Edilen Birimlerde Kariyer Basamakları)

   Diğer pek çok kariyer seçeneğinin aksine, özel güvenlik şirketleri genellikle bu alanda çok az tecrübesi olan veya hiç tecrübesi olmayan 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik belgesi olan personel adaylarını ön mülakat ile işe alırlar. Özel güvenlik biriminde çalışan personeller, çalışma başarıları, işlerine verdikleri önem beceri ve benzeri nedenlerle üst ve amirlerince bir üst pozisyona aday gösterilebilirler. Bir çok şirket artık üst pozisyona aday gösterilen personelleri merkezi bir sınavdan geçirerek sınavda başarılı olan personellerini ilk açılan pozisyonda görevlendirip, terfi ettirebilir. Bu ve benzeri terfiler bizler için almış olduğumuz yeni eğitimler, yeni görevler neticesinde yeni iş tecrübeleri demektir.

Özel Güvenlik Şefi (Vardiya Amiri) 

   Bir ekip yönetme becerisine sahip, elindeki kaynaklarla sorumlu olduğu vardiyayı yada projeyi yöneten, planlama becerileri gelişmiş, yada gelişmeye açık ekibini iyi bir şekilde koordinasyon ve kontrolünden sorumlu, vardiyasında karşılaşılan sorunları işbirliği içinde başarıyla çözümleyebilen yönetsel becerilere haiz kişidir. (Proje Yöneticisi ve Yardımcısına karşı sorumludur. Hiyerarşik olarak bağlıdır.)

680 sayılı KHK ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununda yapılan değişikliğe göre; Özel güvenlik birimlerinde ya da özel güvenlik şirketlerine ait şubelerde 15 ya da daha fazla özel güvenlik görevlisi varsa burada en az 1 tane güvenlik sorumlusu olmak zorundadır. (1)

Özel Güvenlik Sorumlusu (Proje Yöneticisi, Proje Yönetici Yardımcısı) 

      Öncelikle 15 kişiyi geçen projelerde kanunun zorunlu kıldığı en az ön lisans eğitimine sahip olmakla birlikte, bir ekip yönetme becerisine sahip, elindeki kaynaklarla sorumlu olduğu projeyi yönetip, yönlendiren, planlama becerileri gelişmiş, ekibini iyi bir şekilde örgütleyip, koordinasyon ve kontrolü ile sorumlu olduğu birimde çalışma barışını geliştirip sağlayan ve karşılaşılan sorunları işbirliği içinde başarıyla çözümleyebilen yönetsel becerilere haiz kişidir.

    Güvenlik proje yöneticisinin genel olarak görevleri; Güvenlik personelini işe almak, eğitmek, görevlendirmelerini yapmak, performanslarını değerlendirmek, disiplin işlemlerini yürütmek, güvenlik tedbirlerini analiz etmek, güvenlik risklerini değerlendirerek düzenlemeler yapmak, güvenlik ihlalleri hakkında araştırma yapmak, Genel kolluk kuvvetleriyle iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, güvenlik bütçe ve puantajını hazırlamak güvenlik tedbirleri ile, Yangın, iş sağlığı ve güvenliği gibi yakın fonksiyonların tedbirlerini koordine etmek, (Proje Yönetici Yardımcısı söz konusu becerilere sahip olmakla birlikte Proje Yöneticisine bağlı çalışır.)

    Bazı özel güvenlik projelerinde yapısı gereği 100 - 150 civarında personel çalışmaktadır. Bu ve benzeri projelerde 1 Proje yöneticisi, yeteri kadar (En az 2 Yönetici Yardımcısı) Proje yönetici yardımcısı, yeteri kadar, (en az 4 Şef) Şef (Vardiya Amiri), Projenin idari işlerinde görevli proje yöneticisi asistanı, En az 4 CCTV gözlemci personeli, alanda görevli genel olarak görev yapan devriyeler ile alanın çeşitli bölümlerinde görevli devriyeler ile kapı ve girişlerde görevli nokta görevlilerinden oluşmaktadır. Bu ve benzeri yapıların güvenliğini sağlamak, yönetmek oldukça zor olmakla birlikte mesleki tecrübe ve personeli sürekli eğitimle dinamik tutarak yüksek örgüt bilinci ve koordinasyon gerektiren önemli bir iştir.

Özel Güvenlik Mesleğinde Özel Güvenlik Şirketlerinin Merkez Birimlerinde de Çalışabilirsiniz

Merkez Yönetimi Kariyer Basamakları,

    Özel güvenlik şirketlerinde bazı birimlerde çalışabilmek için mesleki bilgi ve tecrübe yönünden o mesleğin yeterliliklerine haiz olmanız gerekir. Örneğin İnsan kaynakları birimi, Muhasebe birimi, Bilgi işlem birimi, Hukuk birimi, İş sağlığı ve güvenliği birimi ve benzeri kısımlarda çalışabilmek mümkündür ancak bu birimlerde çalışabilmek için gerekli mesleki okulları ve lisansları almış olmanız gerekmektedir.

    Özel güvenlik çalışanlarının genel olarak kariyer basamakları şunlardır. 5188 Uzman yardımcısı, Uzmanı yada yöneticisi, özel güvenlik eğitmeni, özel güvenlik risk analiz uzmanı, özel güvenlik merkez yöneticisi (Bazı şirketlerde Özel güvenlik operasyon şefi olarak geçmektedir.) Özel Güvenlik Operasyon Müdür yardımcısı (Şirketlere göre unvan isimleri değişiklik göstermektedir. Bazı şirketlerde operasyon şube müdür yardımcısı yada operasyon direktör yardımcı vb. unvanlarla anılmaktadır.) Bölge Müdürü (Operasyon şube müdürü, Operasyon direktörü, Operasyon müdürü, Projeler koordinatörü vb. isimlerle anılmaktadır.) Bölüm, segment başkanları, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür ve CIO ve benzeri unvanlara sahip yöneticiler olabilirsiniz.

Operasyonda Görevli Personellerin Görevleri

Operasyon Müdürü ve Yardımcısı

    Çalıştıkları güvenlik firmalarında, Güvenlik politikalarını, prosedürlerini ve yönergelerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, müşteriler ve şirket arasındaki iş akışını, iletişimi sağlayan, maliyet analizi, yapılan işi gözlemleyerek destek veren, bütçe hedeflemelerini ve harcamaları yöneten yapan, kontrol ve denetim, işleyişle ilgili tedarik, bakım, teslim gibi süreçlerdeki işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için destek veren, işleyişle ilgili sorunlarda çözüm aşaması için doğru tavsiyeler, öneriler üretip, aktiviteleri kontrol eden kişidir. Operasyon yöneticisi tüm süreçlerin takipçisi olur ve süreçlerin devamlılığını sağlamak ve desteklemek adına tüm aşamaları yönetip, koordine eder. Operasyon Müdürüne bağlı olarak çalışır. Operasyon müdürlerinin görevleri, operasyon müdür yardımcısı ile benzerlik göstermekle birlikte bağlı personel ve proje sayısı çok daha fazladır.

Genel Müdür Yardımcısı

    Çalıştıkları güvenlik firmalarında yapılan faaliyetlerin daha etkin, doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi adına çalışmalar yapan, şirketin bulunduğu konum ve hedefleri doğrultusunda her türlü faaliyetten sorumlu, satış, bütçe planlama, lojistik, ikmal değerlendirmeleri dahil olmak üzere şirketin her alanındaki süreçlerini inceleyen ve her alandaki faaliyetlerinden sorumlu kişidir. (Genel Müdüre bağlı çalışır)

   Her özel güvenlik görevlisi mutlaka çalışmalarının karşılığını alacaktır. Yeter ki çalışmaktan vazgeçmesin, yeter ki mesleğini severek, benimseyerek icra etsin. Çalışkan bir insanı kimse engelleyemez. Durduramaz Genel Müdür, Hatta CIO bile olabilirsiniz.

Kaynaklar

(1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm

Saygılarımla 

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”