Yakın Koruma Hizmetleri

Yakın Koruma Hizmetleri

Koruma Nedir? Sözlükte Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi olarak geçmektedir. 

Yakın Korumalık tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Padişahlar, Krallar, soylu aileler, başkanlar, zenginler kendilerine zarar verebileceğinden endişe ettikleri kişilerin yada yabancı ülkelerin suikastçılardan, iç isyancılardan ve kötü niyetli şahıslardan dolayı korunma ihtiyacı duymuşlardır. Bu nedenle evlerini, ailelerini ve kendilerinin güvenliklerini sağlamak için özel koruma birimleri oluşturmuşlardır. Tarihteki ilk korumalar, savaşlarda kendilerini gösteren, kahramanlıklarıyla ünlenen tecrübeli askerler olmuştur. Başlıca koruma çeşitleri; Özel koruma, yakın koruma, konut ve işyeri koruması, çağrı üzerine korumadır.

Özel Koruma

Korunacak kişinin, ikametgâhı başta olmak üzere her alanda, her türlü tehlikeden alınan koruma tedbirlerinin tamamıdır.

Yakın koruma

Korunan kişiyi ikametgâhı dışında yanında bulunup her türlü tehlikeden koruyan kollayan gerektiğinde canını ortaya koyan özel görevlidir.

Koruma Görevlisi Hakkında

Genel anlamda koruma, canı ve mal güvenliğimiz için risk dediğimiz ihtimalin gerçekleşmemesi, için alınan tedbirler bütünüdür. Kişi koruma ise; Önemli kişinin; ikametgâhı, çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde, güvenliğinin, özel koruma personeli tarafından teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Yakın korumalık yapan güvenlik profesyonelleri, öncelikle terör konusunda, şahıs koruma ve güvenli sürüş Proaktif güvenlik önlemleri ve kriz yönetimi planlaması, yönetici ve kişi koruması konusunda uzman olmalıdır. Mesleki yönden kendisini yetiştirmiş görgü ve davranış kurallarını bilmeli, başkasının güvenliği uğruna bu riski almaya hazır olmalıdır. Koruma görevlisi korumaya ilişkin yetki veren koruma ve silah kullanma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri çok iyi bilmeli değişen kanunları çok iyi takip etmeli ve koruma kollama prensiplerini iyi bilmelidir.

Günümüzde ünlüler ve VIP'ler potansiyel tehditlerin yanı sıra psikolojik olarak da korunma ihtiyacı duymaktadırlar. Çünkü halkla her zaman temas halinde ve iç içe oldukları için her an tehlike ve risk altında olduklarını ve yapacakları yanlış bir hareketin kendileri ve aileleri için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini düşünmektedirler. Bazen şahsı koruyan özel bir ekip bile olsa kötü niyetli şahısların varlığı ve tehditleri nedeniyle korunan kişi, aile bireyleri ve çocuklarının kaçırılabilir. Yaralanabilir, ya da en kötüsü öldürülebilir. Hepimizin tanıdığı sanatçı İbrahim Tatlıses korumalarının arasında Maslak’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmış, sonrasında yıllar süren tedaviler sonucu hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bazen hayranlarının dikkatlerini çekmeye çalışan ünlülerin ağır yaralanmasına neden olan olaylar meydana gelebilmektedir. Yakın korumalık yapan güvenlikçiler koruduğu kişinin her an saldırıya uğrayabileceğini unutmamalıdır. VIP ve Ünlülerin normal günlük hayatlarına devam ederken bile korunmaya ihtiyaçları olabilmektedir. Bu ve benzeri kişilerin korunmasının sağlamaları hayati öneme sahiptir. Ne yazık ki ülkemizde standart güvenlik eğitimi veren güvenlik kurslarında güvenlik görevlilerinin özel koruma olarak uzmanlaşmasını sağlayacak bir eğitim verilememektedir. Özel güvenlik görevlisi dövüş sanatlarını çok iyi biliyor olabilir ancak yakın koruma olarak görev alabilmek için bu yeterli değildir. Yakın koruma görevlilerinin deneyim ve eğitimleri buna uygun olmalıdır. Ülkemizde bu ve benzeri görevleri, hala daha evvelce yakın koruma görevini üstlenmiş genel kolluk, MİT ve asker emeklileri tarafından yapılmaktadır. Koruma görevi silahlı olabileceği gibi sadece refakat şeklinde de olabilir. Ancak korunan kişiyi saldırganlara karşı korurken öncelikli amacımız, kimseyi öldürmemek olmalıdır. Meşru müdafaa hali gerçekleşmiş olmalıdır.

Meşru Müdafaa Nedir?

Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. Ceza hukukunda meşru savunma, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmektedir (TCK m.25). Saldırıyı defetmek için orantılı karşı güç kullanan kimse, meşru müdafaa hükümleri gereği cezalandırılmaktan kurtulur. Maruz kaldığı haksız saldırının etkisi altında, “heyecan, korku ve paniğe” kapılarak meşru müdafaa sınırlarının aşılması halinde dahi faile ceza verilmez (TCK m.27).

Zorunluluk hali; kendisinin veya başkasının bir hakkına yönelik ağır ve muhakkak bir tehlikeye karşı başka suretle korunma olanağı bulunmaması şartıyla tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu altında işlenen fiilleri ifade eder (TCK m.25/2). Örneğin, sokakta bir kimseye silahla ard arda ateş edildiğini gören üçüncü bir kişinin silahla ateş eden kişiyi durdurmak amacıyla, arabasıyla çarparak ölümüne neden olması halinde, arabayla çarpan kişi zorunluluk hali içerisinde fiili işlediğinden cezalandırılamaz. Ceza hukukunda zorunluluk hali, “ıztırar hali” olarak da ifade edilmektedir. (1)

Koruma Hizmeti Hakkında

Koruma hizmeti yapan şirket ve kişiler koruyacağı kişiler için bir güvenlik ve koruma planı geliştirmeli bu planın uygulanabilir olmasına dikkat etmeli, konuyla ilgili olarak sürekli hazır ve eğitimli olmalıdır. Olası risklere karşı korunan şahsın geçmişi, şimdiki ve gelecekteki tüm tehdit ve özel durumları hakkında tam bir bilgi sahibi olunmalı korumaya yönelik titiz bir değerlendirme ve araştırma yapılmalı kurulacak ekibin de olası riskleri bertaraf etmeye yönelik uzman kişiler arasından seçilerek göreve başlanmalıdır. Genellikle ünlüler, şirket liderleri, siyasi şahsiyetler ve kişisel saldırı riski yüksek olan insanları koruma görevlisi olarak çalışan kişi, koruduğu kişiyi güvende tutmak için gerekirse kendi canlarını hiçe saymalıdırlar. Çünkü bu işin özelliği, öncelikle korunan kişini can güvenliği olduğu unutulmamalıdır. Korunan kişiler çeşitli toplantılar için her hangi bir ili, ilçeyi ziyaret edebilirler, ya da dinlenmek için tatile ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle korunan kişi ve ailesi genellikle savunmasızdır. Yakın koruma görevlileri bazen tek başlarına, bazen de bir ekip olarak çalışabilirler. Korunacak kişinin yapacağı, toplantı alanlarını, faaliyet alanını, faaliyet çevresini etkinlik ve faaliyete başlamadan önce tehlikeli ve riskli durumların varlığını önlemek ya da en aza indirmek için imkân varsa daha evvelce gidip görmeli, gözlemlemeli, özel elektronik cihaz ve araçlarla kontrol edilmelidir. Uzaktan yapılabilecek saldırı ihtimali gözden geçirilmeli yüksek bina ve eklentileri koruma personelince önceden tutulmalıdır. Korunan kişiyi 360 derece etkin bir koruma düzeni sağlanmalıdır. Etkinlik başlamasının ardından da alanda bulunan insanları iyi gözlemlemeli potansiyel saldırgan olabilecek şahısları tespit edilebilmeli ve bu ve benzeri kişileri korunan kişiye yaklaştırmamak için önlem alınmalıdır. Bazen korunan kişi toplum ve basın önünde küçük düşürülmek istenebilir küfür etmek, domates atmak vs. bu ve benzeri durumlar için hazırlıklı olunmalıdır. Her hangi bir olay vuku bulduğunda olası tehlikeler belirlemeli ve kaçış yolları önceden tespit edilmelidir. Korunan kişi saldırı sabotaj ya da suikast pusu bölgesinden ivedilikle çıkarılmalıdır.

Etik Kuralları Hakkında

Koruma görevi yaptığımız kişilerle bir iş akdimiz olduğu asla unutulmamalı, kişilerin özel yaşantısı sırları, kişisel verileri hiçbir ortamda konuşulmamalı, korunmalıdır. Koruma personeli dürüst, titiz ve örnek bir çalışan olmalıdır. İş hukuku başta olmak üzere hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmeli, koruduğu kişiye ölçülü, saygılı olmalıdır. Sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmelidir. Görevini asla kötüye kullanmamalıdır. Mesleğini temsil edebilme yeteneğine haiz olmalıdır. Meslek mensuplarının adını kötüye çıkaracak davranışlardan kaçınmalıdır. Koruma personeli başta 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ve diğer kanun, yönetmelik tüzük ve benzeri hukuk kurallarının verdiği yetki çerçevesinde, İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak görevin bilinci ile hareket etmekle birlikte disiplinli, üst ve amirlerinin vermiş olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirirken eğitimi, kıyafeti ve temsil kabiliyetiyle kendini gösterebilmeli, bir tehlike anında çevik ve etkin olmalı, kendisi ile iletişime geçildiğinde kibar ve alçak gönüllü davranmalı, hizmet sektörünün bir parçası olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Uyması ve uygulaması gereken standartlar ile prosedürleri iyi bilmeli, kişisel koruyucu donanımlarını çok iyi tanımalı ve kullanmalıdır. Koruma personeline herhangi bir olay vuku bulduğunda uyması ve uygulaması için belirli sürelerde aksatılmadan hizmet içi eğitimler verilmeli, personel her yönüyle zinde tutulmalıdır.

Kaynaklar

(1) https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”