Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okul, Sözlükte, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin çeşitli derecede toplu öğretimin yapıldığı, verildiği yerler. Olarak açıklanmıştır.

Okulların geçmişi Antik Yunan Medeniyetine kadar dayanır. Antik Yunan dönemine ait bilgiler öğrencilerin belirli bir tesiste bir araya gelerek çeşitli akademik alanlarda eğitim aldıklarını göstermektedir. Bu okullardan en bilineni M.Ö. 385 yılında, Yunan Filozof Platon tarafından kurulmuş, felsefe eğitimi veren Akademia’dır. İlköğretim okulu sistemi M.S. 425 yılına ait kayıtlarda Bizans İmparatorluğu’nda kullanıldığını göstermektedir. Bizans askerlerinin en az ilkokul seviyesinde eğitim görmelerini zorunlu kılmışlardır. Bu sistem 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Bizans İmparatorluğu’na son vermesi ile yok olmuştur. (1)

Milli Eğitim Bakanlığının 20/09/2018 Tarihli ve 16974669 Sayılı Okullar Konusundaki Talimatı

Özel güvenlik görevlileri ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti ifa edilirken aşağıda belirtilen hususların uygulamalara yansıtılması, hizmetlerin etkinliği bakımından önemli ve gerekli görülmektedir”

Okul güvenliğinin sağlanması ve okul güvenlik görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin koordinasyonunun daha verimli ve işler hale getirilmesi için uygulanması istenilen hususlar ise aşağıdaki gibidir.

1- Okul yönetimleri ile okulun bağlı bulunduğu güvenlik birimleri, özel güvenlik ve kolluk görevlileri arasında açık iletişim, sürekli koordinasyon ve hizmetin gereği iş birliğinin tesis edilmesi,

2- Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin, sunulan hizmetin gereğine uygun şartlarda görev yapmaları için gerekli altyapı ve ihtiyaç duyulan şartların sağlanması,

3- Özel Güvenlik Görevlisi kıyafetlerinin İçişleri Bakanlığınca onaylanmış, tek tip kıyafet uygulamasına uygun olması,

4- Okul Özel Güvenlik ve Kolluk görevlilerinin etkin bir şekilde görev yapabilmeleri için okul giriş-çıkışını görebilecekleri ve ani gelişen olaylara müdahale edebilecekleri, eğitim kurumunun fiziki yapısına uygun bir mekânın sağlanması,

5- Okul Özel Güvenlik Görevlilerinin talimatlara göre çalışmalarını yürütmesi,

6- Okul idaresinin; özel güvenlik görevlilerinin hizmet sunumunda güvenlik zafiyetine ilişkin tespit edilen hususları kolluk birimlerine, görev giriş-çıkış saatlerine aykırı durumları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, ayrıca her türlü aykırılıkları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi,

7- İl Milli Eğitim Müdürlüğünde; Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü (İşveren Vekili) koordinesinde, İl İSGB Koordinatörü ve Sivil Savunma Uzmanı/Amirlerinin katılımı ile hizmetlerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi, sahada oluşan eksikliklerin yönetilmesi için izleme ve değerlendirme yapılması,

8- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde; Şube Müdürü (İşveren Vekili) koordinesinde İlçe İSG Büro Yöneticileri tarafından hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi,

9- Okullarda gerçekleşen güvenlik olaylarının okul yönetimince belirtilen forma üzerinden kayıt altına alınarak, kayıtların en geç 3 (üç) iş günü içinde İl/İlçe İSGB birimlerine gönderilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tutulan kayıtlara ait icmal tablosunun ise her eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi,

10- Okul girişlerinde ziyaretçilerin mutlaka kayıt altına alınması, özel güvenlik görevlileri tarafından her türlü giriş ve çıkışın kontrollü bir biçimde yapılmasının sağlanması,

11- Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerince çocuk psikolojisine uyumlu hizmet sunumu için gerekli şartların sağlanması, pedagojik açıdan uzmanlık gerektiren yaklaşımların sergilenmesi için okul rehberlik öğretmenlerinin destek sağlaması ve okul yönetimlerinin süreci izlemesi,

12- Okullarımızın konumu, öğrenci sayısı, kız öğrenci yoğunluğu, özel politika gerektiren bireylerin bulunması vb. diğer özel şartlar dikkate alınarak okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin belirlenmesi,

13- Okul özel güvenlik görevlilerinin daha önce yapılan protokoller doğrultusunda eğitimlerinin tamamlatılması gerekmektedir.(Milli Eğitim Bakanlığı)

Okul Güvenliği

Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarda, güvenli bir şekilde eğitim, öğretim görmeleri, çok önemli bir husustur. Okul güvenliği konusu sadece ilk ve orta dereceli okullar için değil üniversitelerde dâhil tüm okullar için bir gerekliliktir. Özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları ile görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12/09/2018 tarihinde "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. (2)

Okullarda Özel Güvenlik Görevlilerinin Başlıca Görevleri

Okullar, çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretim gördüğü yerler olması sebebiyle risk faktörünün en yüksek olduğu alanların başındadır. Okul güvenliğini üstlenen şirketler okul çevresinde ve okul içinde titiz bir şekilde araştırma yaparak, risklerin haritası oluşturmalı, detaylı bir şekilde güvenlik risk analizi yapmalıdır. Okul ve çevresinde öğrenci sağlığını tehdit eden maddelerin satılıp, satılmadığı konusunda duyarlı olunmalı, maddelerin tespiti halinde okul yönetimine; genel kolluk ve belediye ekiplerine bilgi verilmesi için bildirimde bulunulmalıdır. Ayrıca özel güvenlik birimi okul çevresinde ve öğrencilere yönelik olarak tespit ettiği, her türlü suç ve suçlularla ilgili konuları, geciktirmeksizin rapor haline getirerek gerekli işlemlerin yapılması için okul yönetimine iletmelidir.

Okullarda öğrencilere yönelik saldırı, sabotaj, yangın, hırsızlık ve benzeri olayları önlemek güvenlik görevlisi olarak amaçlarımızın başında yer almalıdır. Okullarda görevli özel güvenlik görevlisi tarafından Teneffüslerde bahçeye çıkan öğrencilerin olumsuz davranışları takip edilmeli, gerekli uyarıları yapılmalı, nöbetçi öğretmene ya da okul idaresine haber vermelidir. Özel güvenlik görevlisi nöbetçi öğretmenin yardımcısı ve güvenliğin teminatı olduğunu unutmamalıdır. Öğrencilerin velileri olmadan kesinlikle okul dışına çıkmalarına izin verilmemelidir. Okula seyyar satıcı, dilenci, sarhoş ve akli dengesi bozuk kişilerin alınmaması güvenliğin ifası için çok önemlidir. Yine okul lavabolarından faydalanmak isteyen kişilerin içeriye girmelerine izin verilmemelidir. Çünkü lavabo kullanmak isteyen kişilerin ne amaçla okula girmek istediklerini bilemeyiz. Koruduğumuz yerin okul olması sebebiyle savunmasız çocuk ve gençlerin kullanmış olduğu lavabolara hiç kimse alınmamalıdır.

Meydana gelen veya gelmesi muhtemel durumlar ile görevi olumsuz yönde etkileyen vakalar vakit geçirmeden nöbetçi öğretmene ya da okul yönetimine bildirilmelidir. Teneffüs aralarında bahçede dolaşan ve oynayan öğrenciler korunup, gözetilmelidir. Velisi olmaksızın ya da izinsiz olarak okul bahçesinden dışarı çıkmaya çalışan öğrenciler nöbetçi öğretmene yada, okul yönetimine bildirilmeli, okul dışına çıkışlara müsaade edilmemelidir. Okula gelen ziyaretçilerin okula ne için geldiği öğrenilmeli, kimlikleri istenilmeli ve ziyaretçi defterine kayıt oluşturulmalıdır. Ziyaret edeceği birime okulda varsa danışma kısmına bilgi verilerek yönlendirme yapılmalıdır. Mümkünse ziyaretçiye nezaret edilmelidir. Okul yönetimi tarafından ziyaretçi kart sistemi uygulaması var ise ziyaretçi kartı verilmelidir. Ziyaretçi kartı uygulaması yok ise okul yönetimine ziyaretçi kartı uygulamasına geçilmesi hususunda yardımcı olunmalıdır.

Acil bir durumda öğrencilerin ailelerine çok ivedi bir şekilde ulaşılmalıdır. Ulaşılamaması halinde öğrenci velileri tarafından belirtilen kişilerle irtibata geçilmelidir. Öğrenci yakınlarına ve velilerine ait iletişim bilgilerinde oluşan herhangi bir değişiklik durumunda bilgi güncellemesi yapılmalıdır. Okullarda en az bir kez olmak üzere deprem, yangın vb. durumlar için öğrenci, öğretmen ve memurların da katılımıyla tatbikat yapılmalıdır. Acil durum eylem planı hakkında Öğrenci velileri ile iletişime geçilmeli ve bilgi verilmelidir. Özel güvenlik tarafından okul İdaresinin mevzuata ve yasalara uygun vereceği görev ve emirler kesinlikle yerine getirilmelidir.

Okul ve çevresinde saldırı sabotaj ve hırsızlıkları caydırmak önlemek yada hırsızlık  gerçekleşmesinden sonra şahıs yada şahısları yakalamak ve aynı olayın tekrar yaşanmaması için tedbirler alabilmek amacıyla kesinlikle kamera sistemleri kurulmalıdır. Söz konusu kamera sistemi sorumlu kişiler tarafından internet üzerinden ve CCTV izleme merkezinden izlenmeli, takip ve kontrolü yapılmalıdır. Okullarda da İş güvenliği başta olmak üzere güvenlik risk ve açıklarına yönelik risk analizi mutlaka yapılmalı, asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle güvenlik risk analizi değişen durumlarda hemen ya da en geç altı ayda bir güncellenmelidir. Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri her zaman mevcuttur. Konu hakkında her daim dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Okullarda İş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikeler ön görülmeli ve duruma göre senaryolar oluşturulmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır. Okul ve benzeri alanlar büyüklük ölçeklerine göre tehlikeleri önceden tespit edebilmek maksadıyla yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmeli fiziki güvenlik sistemleri başta olmak üzere imkânlar dâhilinde elektronik güvenlik sistemleri ve ilave tedbirler alınmalıdır. Özellikle saat başlarında yetkin güvenlik personeli tarafından Okul ve kampüs’ün tamamı havadan duronla görülecek şekilde izlenmeli, kontrolü sağlanmalıdır. Kontroller esnasında tespit edilen uygunsuzluklar fotoğraflanıp, tutanağa geçirilmeli, okul yönetimine rapor edilmeli, yapılan raporlama periyodik zamanlarda uygulanarak, hata ve aksaklıkların giderilmesi sağlanmalıdır. Günlük saha kontrollerinin yanı sıra okulda faaliyeti süren işlere yönelik olarak da kontrol formları oluşturulmalıdır.

Okul güvenliği ve uygulanması gereken tedbirler şunlardır.

Okulda görevlendirilecek ekip çok iyi eğitilmeli ve ekip ruhu oluşturulup, birlikte hareket edebilmeli, sorunlarla başa çıkmayı öğrenmelidir.

Okul içinde kesinlikle aksatılmadan tüm bölgeleri kapsayacak şekilde devriye hizmeti yürütülmeli, okul yönetimine oluşan sorun ve arızalar derhal rapor edilmelidir.

Okulun detaylı bir şekilde güvenlik fizibilitesi hazırlanmalı buna göre de güvenlik ihtiyaçları belirlenmelidir.

Okul çevre güvenlik tedbirleri, takip, kontrol ve izleme sistemleri yeterliliği test edilmeli, duruma göre okul yönetimi ile görüşülerek ilave tedbirler alınmalıdır.

Okul da CCTV yoksa kontrol odası kurulumu yapılmalı, izleme ve raporlama aksatılmadan sürdürüle bilmelidir.

Acil durumlar için Okuldan bir yönetici ile kesintisiz iletişim sağlanmalıdır.  

Tüm acil ve afet durumlarına yönelik olarak kapsamlı bir koruma ve özel güvenlik planı oluşturulmalıdır.

Güvenlik personeli tarafından izinsiz, yasadışı etkinlik ve teşebbüslere engel olunmalı, okul kontrol ve düzeninin sağlanmasına yardımcı olunmalı ve okul yönetimine konular derhal iletilmelidir.

Okula giren araçlar ile kantin ve benzeri sosyal tesislere ürün giriş, çıkışı yapan firmalar izlenmeli, kayıt ve kontrol altına alınmalıdır.

Okul bahçe ve iç bölgeleri ile giriş, çıkış noktaları, kameraların görmediği kör noktalar başta olmak üzere malzeme ve derslik ekipmanları hırsızlık ve sabotaja karşı detaylı bir şekilde güvenlik devriyesi tarafından her daim belirli periyotlar halinde kontrolü sağlanmalıdır.

Okul da meydana gelen olaylar ile rutin faaliyetler günlük, haftalık ve aylık olarak ilgili yöneticiye raporlanmalıdır.  

Yangın Durumlarında Alınacak Önlemler;

Okul ve Benzeri Tesislerin yangına yönelik güvenlik önlemleri muhakkak alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü alanlarda mutlaka yangın algılama sistemi bulunmalıdır. Çıkan bir yangında ilk müdahale o anda okul da bulunan personel tarafından yapılacağından portatif yangın söndürme tüpleri okul genelinde konumlandırılmalıdır. Yangına su, sel vb. doğal afetlere yönelik olarak personelin eğitimleri aksatılmamalıdır. İtfaiye, Hastane ve Genel Kolluk Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır. Yangın güvenliği açısından, okul ve benzeri tesislerde, yapılacak en doğru şey, tüm personeli içine alacak şekilde iyi bir planlanma ile açık ve net bir şekilde tanımlanmış bir kılavuz kitapçık oluşturulmalı, her hangi bir tehlike anında bu kılavuzda yazan kurallara göre hareket edilmesi gerektiği tüm personele tebliğ edilmelidir.

Yüksek Okul ve Üniversite Güvenliği

Güvenlik görevlileri, Üniversite mensuplarını, öğrencileri yerleşke içinde korumalı ve her türlü sabotaj, hırsızlık, gasp, saldırı, tehdit ve tehlikelere karşı engel olmak zorundadır. Kanunlar çerçevesinde okul yönetiminin vereceği emir ve talimatlar doğrultusunda detektör ile yerleşkeye giren çıkanların üst ve araçlarının kontrolü yapmalı, huzuru, güveni ve asayişi bozucu hareketler karşısında ve kurum içindeki önemli olaylar ivedilikle okul yönetimine ve genel kolluk yetkililerine anında haber verilmeli ve konu hakkında tutanak düzenlenmelidir. Genel kolluk kuvveti gelene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini 5188 sayılı yasa ve diğer yasaların belirlediği ölçüler kapsamında alınmalı ve yerine getirmelidir. Güvenlik görevlileri kurum tarafından belirlenen talimatlara göre giriş, çıkış, ve yerleşke içinde devriye turu düzenlemelidir. Ayrıca ziyaretçilerle ilgili olarak kabul, kayıt, kontrol, refakat ve yönlendirme hizmetlerini yerine getirmeli kayıt kontrol işlemlerini kesintisiz yerine getirmelidir. Güvenlik görevlileri acil, afet durumlarında, kendi can güvenliğini öncelikle sağlamak kaydıyla, ilk müdahalede bulunmalı ve ilgili acil müdahale telefonlarını (110,112,156,185,186,187) vakit kaybetmeden arayarak bilgi vermelidir.

Ruhsatlı dahi olsa, silahlı olarak hiçbir şahıs kampusa alınmamalıdır. (Görevli olarak gelen genel kolluk kuvvetleri mensupları hariç) söz konusu silahlar kaydedilerek teslim ve emanet alınmalı, muhafaza ve geri iade işlemleri yine kayıt ve imza karşılığında yapılmalıdır. Ruhsatsız olduğu tespit edilen silahlar, gecikmeden okul idaresine ve kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir. Mesai saatleri dışında, derslik ve ek binalarda bulunan çalışma odaları kontrol edilmelidir. Gereksiz aydınlatma ve musluklar kapatılmalı, yangına sebebiyet verebilecek ortamlar kontrol edilmeli, çöp kutularında yangına sebebiyet verebilecek maddeler kontrol edilmelidir. Açık bırakılan çalışma oda ve pencereler kapatılmalı ve durum hakkında bir tutanak düzenlenmelidir. Binaların tamamen boşaltıldığından emin olunmalı ve bina güvenli olduğu taktirde kilitlenmeli, tespit edilen eksikler tutanak ile kayıt altına alınıp, yönetime raporlamalıdır.

Üniversitelerde siyasi gruplaşmaların olabileceği güvenlik yönetimince unutulmamalıdır. Kampus içinde bulunan panolara, direklere, duvarlara, binalara ya da herhangi bir yere, okul yönetimince izin verilmeden ilan, afiş, pankart, fotoğraf ve benzeri bir cismin yapıştırılması, atılması, dağıtılması ve yazılar yazılmasına engel olunmalı, konu hakkında yönetim derhal bilgilendirilmelidir. Üniversitelerin içinde öğrencilerin oluşturduğu siyasi grupları çeşitli stantlar açabilirler. İzinli ya da izinsiz etkinlikler düzenleyebilirler. Tüm faaliyetler güvenlik yönetimince dikkatli ve titiz bir şekilde takip ve kontrol altında olmalıdır. Kampus içinde yasal, yada yasa dışı eylem pankart, afiş ve benzeri materyaller derhal okul yönetimine bildirilmelidir. Her hangi bir yaralama, kavga, siyasi, yada yasa dışı,olay vuku bulduğunda genel kolluk birimleri ve okul yönetimi bilgilendirilerek, genel kolluk birimi olay mahalline gelene kadar, olaya yönelik soruşturmanın uygun bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacak olan bilgi, belge, doküman ve tanıklar muhafaza edilmelidir. Ayrıca 5188 sayılı yasada belirtildiği üzere genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetlerine yardımcı olunmalıdır. Özel güvenlik acil durumlarda okul yönetimi tarafından verilecek sözlü ve yazılı talimatları kanunlar çerçevesinde uygulatmalı ve uygulamalıdır.  

Özel güvenlik birimleri, okul yerleşkesi içinde otopark sıkıntısı yaşanabileceği için uygunsuz park edenleri uygun ve kibar bir üslupla uyarmalı ve yerleşke içindeki yollarda trafik düzenini sağlamalıdır. Güvenlik personeli hizmet verilen okulda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin verdiği yetki çerçevesinde, İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak görevin bilinci ile hareket etmekle birlikte disiplinli, üst ve amirlerinin vermiş olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirirken eğitimi, kıyafeti ve temsil kabiliyetiyle kendini gösterebilmeli, bir tehlike anında çevik ve etkin olmalıdır. Özel güvenlik görevlisi bir görev noktasında yâda okul giriş kapısında öğrenci ya da personelle karşılaştığında, iletişime geçtiğinde kibar ve alçak gönüllü davranmalı ve hizmet sektörünün vazgeçilmez bir parçası uygulayıcısı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Bir tehlike anında ise kanunlar ölçüsünde sert olabilmelidir. Özel güvenlik görevlisi uyması ve uygulaması gereken standartlar ile prosedürleri iyi bilmeli, kişisel koruyucu donanımlarını çok iyi tanımalı ve kullanmalıdır. Özel güvenlik görevlisi görevli olduğu okulda gün içinde birçok olay ve durumlarla karşılaşacaktır. Bu nedenle personele herhangi bir olay vuku bulduğunda uyması ve uygulaması için belirli sürelerde aksatılmadan hizmet içi eğitimler verilmeli, personel her yönüyle zinde tutulmalıdır. Şüpheli durumlarda çanta vb. eşyalara asla el sürülmemelidir. Gerekli görüldüğü takdirde polis çağırarak polis tarafından yasalar çerçevesinde arama yaptırılmalıdır. Mesai saatleri dışında okul yönetimince ne için gelindiğine dair onaylı belge ve kimlik kartları gösterilmeden özel güvenlik personelinin kontrol ve nezareti olmadan okul içerisine kesinlikle kimse alınmayacağı bilinmelidir.

Güvenlik görevlileri kampus içine okul yönetiminin özel izini olmadan pazarlamacı, satıcı ve benzeri kimsenin girişine müsaade etmemelidir. Yine ziyaretçi, misafir, iş takibi amacıyla gelenlerin kimlik tespiti yapılarak kendilerine ziyaretçi belgesi verilmeli ve araçları uygun park alanlarına yönlendirilmelidir.

Buluntu eşyanın ilgilisine teslimini sağlamak amacıyla eşyayı, teslim alma ve teslim etme işlemlerini tutanakla yönetime bildirmeli, yönetimin onayı ile teslim etmelidir. Güvenlik personeli herhangi bir evrak, koli vb. malzemeyi teslim almamalıdır. İlgili birime gerekli prosedürleri uygulamalı ve ilgilisine yönlendirmelidir. Şüphe arz eden paket vb. malzeme hakkında geciktirmeden yönetime ve duruma göre genel kolluk birimlerine bilgi vermelidir.  

Büyük önder Atatürk’ün çocuklar ve gençler için söylemiş olduğu özlü sözler bilginize sunulmuştur.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize geleceğin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.

Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!

Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

Kaynaklar

(1) (https://www.ilkkimbuldu.com/okulu-kim-buldu/)

(2) (20/09/2018 16974669 http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=40)

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”